Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Kiếm Tiền Với Futurevn.

  • 05/02/2020
  • 423

 Cách Đăng Ký Tài Khoản Kiếm Tiền Với Futurevn như thế nào? Dưới đây là 7 Bước Túc hướng dẫn các bạn để  Đăng Ký Tài Khoản Kiếm Tiền Với Futurevn 1 cách nhanh và chính xác nhất.

 

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Kiếm Tiền Với Futurevn.

Bước 1 để Đăng Ký Tài Khoản Kiếm Tiền Với Futurevn: 

Hướng Dẫn  Đăng Ký Tài Khoản Kiếm Tiền Với Futurevn.

Bước 2 Để Đăng Ký Tài Khoản Kiếm Tiền Với Futurevn

Nhập thông tin như bên dưới

  1. Email: 
  2. Số điện thoại: 
  3. Mã giới thiệu: 0902908585
  4. Mật khẩu: 
  5. Nhập lại mật khẩu: 

Click vào ĐĂNG KÝ

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Kiếm Tiền Với Futurevn.

Bước 3 Để Đăng Ký Tài Khoản Kiếm Tiền Với Futurevn

Thành công và xác thực email

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Kiếm Tiền Với Futurevn.

Bước 4 Để Đăng Ký Tài Khoản Kiếm Tiền Với Futurevn
Đăng nhập vào email check mail của futurevn và chọn XÁC NHẬN

Lưu ý: nếu không thấy mail trong hộp thư đến, có thể kiểm tra trong THƯ RÁC hay SPAM MAIL

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Kiếm Tiền Với Futurevn.

Bước 5 Để Đăng Ký Tài Khoản Kiếm Tiền Với Futurevn

Bạn đã đăng ký thành công

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Kiếm Tiền Với Futurevn.

Bước 6 Để Đăng Ký Tài Khoản Kiếm Tiền Với Futurevn

Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản thử

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Kiếm Tiền Với Futurevn.

Bước 7 Để Đăng Ký Tài Khoản Kiếm Tiền Với Futurevn

Các gói đầu tư sẽ được hiện ra như bên dưới

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Kiếm Tiền Với Futurevn.

Và bạn đâu tư gói nào thì bấm vào mua khóa đó. Hoặc liên hệ Túc hỗ trợ ạ.

Xem thêm: Hướng dẫn kích hoạt và sử dụng thẻ khóa học Futurevn. 

Ms. Anh Túc: 0902.90.85.85 zalo, viber, facebook

Facebook: Anh Túc Lê